Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : kiyila

Số điện thoại : 13412215413

WhatsApp : +8613412215413

Free call

#hangtags #tags #labels #wovenlabels #creative # brandnding

September 2, 2020

tin tức mới nhất của công ty về #hangtags #tags #labels #wovenlabels #creative # brandnding

Thẻ treo rất nhiều!Thẻ treo là nơi bạn thực sự có thể để dòng chảy sáng tạo của mình.Cắt chết, chất lượng và trọng lượng giấy, dây, ghim, in ấn, dập nổi, stivkers, nếp gấp ... danh sách này cứ lặp đi lặp lại.

Liên hệ với chúng tôi với những ý tưởng của bạn và chúng tôi sẽ giúp bạn biến chúng thành hiện thực!

Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn