Chất lượng đầu tiên, dịch vụ tốt nhất, Giữ đầy hứa hẹn, trách nhiệm liên quan, phản hồi nhanh.

Với chúng tôi tiền của bạn an toàn, việc kinh doanh của bạn an toàn.

Nhà
Sản phẩm
Về chúng tôi
Tham quan nhà máy
Kiểm soát chất lượng
Liên hệ chúng tôi
Yêu cầu báo giá
Tin tức
Trung Quốc tốt Tuỳ chỉnh Quần áo Patches bán hàng
Trung Quốc tốt Tuỳ chỉnh thêu bán hàng
Trung Quốc tốt Nhãn Quần áo Nhiệt Chuyển bán hàng
Trung Quốc tốt Nhãn Quần áo Dệt bán hàng
T&K Garment Accessories Co.,Ltd T&K Garment Accessories Co.,Ltd T&K Garment Accessories Co.,Ltd T&K Garment Accessories Co.,Ltd T&K Garment Accessories Co.,Ltd T&K Garment Accessories Co.,Ltd
1 2 3 4 5 6
Sales team Summary Our office Office manufacturing shop Excellent staff award ceremony

T&K Garment Accessories Co.,Ltd

T & K may Phụ kiện Công ty TNHH là một trong những nhà sản xuất chuyên nghiệp mà phụ kiện may mặc tùy chỉnh, như in ấn màn hình nhãn, nhãn rửa, tiêm huy hiệu, huy hiệu tần số cao, hagtag, ... Đọc thêm