Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : kiyila

Số điện thoại : 13412215413

WhatsApp : +8613412215413

Free call

Báo cáo TIA KIA EIA đã được chính phủ phê duyệt

July 30, 2020

Bảo vệ môi trường không chỉ là vấn đề phúc lợi công cộng và trách nhiệm xã hội.Đó cũng là một xu hướng đang ngày càng càn quét thế giới để thúc đẩy sự phát triển của thị trường xanh và giảm thiểu rủi ro của biến đổi khí hậu.
chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ tin tốt lành của nhà máy của chúng tôi với mọi người.Báo cáo EIA của công ty chúng tôi đã được chính phủ phê duyệt。Chúng tôi đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra.
Mối quan hệ giữa bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 1. Mối quan hệ giữa môi trường và nền kinh tế Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển kinh tế rất chặt chẽ.Công ty chúng tôi tích cực đáp ứng các chính sách quốc gia và chịu trách nhiệm nghiêm trọng đối với môi trường sản xuất.các công ty của chúng tôi hứa sẽ đạt được các mục tiêu phát triển bền vững mới là chủ yếu. Hãy đóng góp của riêng bạn để bảo vệ môi trường

Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn