Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : kiyila

Số điện thoại : 13412215413

WhatsApp : +8613412215413

Free call

Chương trình trực tiếp ngày 11 tháng 7 trên Douyin Trung Quốc

July 7, 2020

Sau chương trình trực tiếp của Douyin Trung Quốc vào ngày 4 tháng 7, nhóm của chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp tóm tắt dựa trên hiệu ứng của chương trình trực tiếp, phản hồi của khách hàng, để làm cho chúng tôi trở nên tốt hơn trong chương trình tiếp theo vào ngày 11 tháng 7.

 

tin tức mới nhất của công ty về Chương trình trực tiếp ngày 11 tháng 7 trên Douyin Trung Quốc  0tin tức mới nhất của công ty về Chương trình trực tiếp ngày 11 tháng 7 trên Douyin Trung Quốc  1

Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn